Brønd­by lu­rer på an­gri­ber

BT - - SPORTEN - TRANS­FER I Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Brønd­by le­der eft er off en­si­ve for­stærk­nin­ger, og nu kan der væ­re nyt kr­udt på vej til det for­re­ste ge­led.

Iføl­ge BTs in­for­ma­tio­ner skal Brønd­by væ­re ble­vet til­budt den pol­ske an­gri­ber Ka­mil Wilczek.

27- åri­ge Wilczek har haft en frem­ra­gen­de sæ­son i den hjem­li­ge liga, hvor han end­te som top­sco­rer med 15 mål. Og det til trods for, at han spil­ler for en af liga­ens min­dre klub­ber, Pi­ast Gliwi­ce, til dag­lig. Pi­ast Gliwi­ce slut­te­de sæ­so­nen på en ano­nym tien­de­plads, men Ka­mil Wilczek gjor­de stor og god re­k­la­me for sig selv.

Den fy­sisk stær­ke an­gri­ber har i kar­ri­e­rens løb op­t­rå­dt for min­dre pol­ske klub­ber og på lands­holds­si­den har han en hånd­fuld ung­domslands­holdskam­pe.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra sport­s­di­rek­tør Per Rud om po­lak­ken og en even­tu­el kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.