Far­vel FCK

Rurik Gisla­son tæt på FC Nür­n­berg

BT - - SPORTEN - TRANS­FER IV Sø­ren Sor­gen­fri ssf@spor­ten.dk

FC Kø­ben­havn har for­stær­ket sig på kan­ter­ne med Benjamin Ver­bic og Kasper Kusk, og det åb­ner nu for en af­gang fra sølvvin­der­nes trup.

Rurik Gisla­son for­la­der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger FC Kø­ben­havn og ta­ger til den næst­bed­ste ty­ske ræk­ke. Her skift er islæn­din­gen til FC Nür­n­berg. Iføl­ge ty­ske pres­sekil­der så hen­ter ’ Der Club’ den island­ske kant­spil­ler på en aft ale af tre års va­rig­hed.

Den 27- åri­ge off en­siv­spil­ler kom til dansk fod­bold fra Charlton og be­gynd­te i Vi­borg i 2007, før han skift ede vi­de­re til OB i 2009.

Han for­lod fyn­bo­er­ne i 2012 til for­del for FC Kø­ben­havn. Han har i in­de­væ­ren­de sæ­son væ­ret fast mand på kanten, men det er blot ble­vet til et mål og in­gen as­sist fra den ar­bejd­s­om­me kant. Ef­ter­å­ret blev dog mær­ket af en læn­ge­re ska­des­pau­se, da islæn­din­gen bræk­ke­de ryg­gen.

Stor tra­fi k i FCK

Nu skal han hjæl­pe den ty­ske tra­di­tions­klub med næ­ste sæ­sons am­bi­tio­ner om op­ryk­ning til den bed­ste ty­ske ræk­ke. FC Nür­n­berg har i in­de­væ­ren­de sæ­son haft sta­tus som nedryk­ker fra den bed­ste ræk­ke og var spå­et en til­ba­ge­ven­den til det bed­ste sel­skab, men uden held.

FC Kø­ben­havn har des­u­den le­jet Pe­ter An­ker­sen i RB Salz­burg, men ven­tes ak­ti­ve på mar­ke­det i jag­ten på yder­li­ge­re off en­si­ve spil­le­re. Ik­ke mindst en til to an­gri­be­re ven­tes hen­tet ind set i ly­set af An­dreas Cornelius lang­tids­ska­de og ud­lej­nin­gen af Ste­ve De Rid­der til Zul­te Wa­re­gem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.