OB vil for­læn­ge med Zo­ho­re

BT - - SPORTEN - faab

KEN­NETH ZO­HO­RE HAR i for­å­ret væ­ret at fi nde i OB, hvor det in­den da­gens sid­ste spil­ler­un­de mod Ran­ders er ble­vet til 10 op­træ­de­ner og to mål.

I de fl este af kam­pe­ne har han væ­ret brugt som ind­skift er, og blandt an­det ska­der har gjort, at det er ble­vet til un­der 500 Su­per­liga- mi­nut­ter for fyn­bo­er­ne. Al­li­ge­vel er klub­ben klar til at for­læn­ge med den 21- åri­ge tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn- og Brønd­by- spil­ler.

» Zo­ho­res agent og jeg har no­get di­a­log i øje­blik­ket om hans frem­tid. Jeg hå­ber, at det fal­der på plads hur­tigt, « si­ger OBs sport­s­di­rek­tør, Jesper Han­sen.

Han har al­le­re­de afh æn­det to af de spil- le­re, som Ken­neth Zo­ho­re har kæm­pet om en start­plads med - Martin Spel­mann er solgt til ty rkisk fod­bold, mens man ik­ke for­læn­ger kon­trak­ten med den le­je­de an­gri­ber Thomas Dal­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.