Dansk ver­dens­re­kord

BT - - SPORTEN -

NOR­MALT ER LÆNGDESPRING

ik­ke en di­sci­plin, hvor Dan­mark sæt­ter de stør­ste aft ryk, men det blev der fre­dag aft en la­vet om på, da der blev afh oldt stæv­ne i ty ske Le­ver­ku­sen for han­di­cap­pe­de. Her sat­te den dan­ske pa­raat­let Da­ni­el Wag­ner Jør­gen­sen en be­mær­kel­ses­vær­dig ver­dens­re­kord i længdespring for be­nam­pu­te­re­de, med et fl ot hop på 6,51 me­ter.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.