Det blon­de dan­ske smil

BT - - SPORTEN -

JESPER HAN­SEN ( TIN­KOFF- SAXO)

Ti­m­ing er alt. Og ti­m­in­gen var per­fekt, da Jesper Han­sen i sid­ste må­ned vandt Tour of Norway. Det var den for­sag­te fyn­bos før­ste sejr i si­ne snart to år som pro­fes­sio­nel på det rus­si­ske­je­de cy­kel­hold, og tri­um­fen blev be­mær­ket af Oleg Tin­kov. Yderst be­lej­ligt, eft er­som Han­sens kon­trakt ud­lø­ber i år. Jesper Han­sen er kendt for si­ne kla­tre­ev­ner, og Cri­te­ri­um Dauphiné gi­ver mas­ser af mu­lig­he­der for at skin­ne i re­le­vant ter­ræn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.