KE­VIN SNYDT FOR TEST

Ke­vin Magnus­sen skal ik­ke te­ste i Østrig som plan­lagt

BT - - SPORTEN - AF­LYST Pe­ter Ny­gaard i Ca­na­da pny@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

He­le for­å­ret har det væ­ret plan­lagt, at Ke­vin Magnus­sen skul­le kø­re den ene dag ved For­mel 1- te­sten ef­ter Østrigs Grand Prix om 14 da­ge.

Te­sten – den sid­ste i 2015 – vil­le væ­re dan­ske­rens mu­lig­hed for at be­vi­se sit værd midt i den ’ sil­ly sea­son’, der skal fordele sæ­der­ne i 2016- fel­tet. Men nu har McLa­ren æn­dret pla­ner.

SØN­DAG 7. JU­NI 2015

Ke­vin Magnus­sen kom­mer ik­ke som plan­lagt til at kø­re For­mel 1- test ef­ter grand­prix- lø­bet i Østrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.