Brad­ley Wig­gins får ti­me­re­kor­den

BT - - SPORTEN -

Sir Brad­ley Wig­gins skal søn­dag aft en i London for­sø­ge at for­bed­re den ek­si­ste­ren­de ti­me­re­kord i ba­ne­cyk­ling.

Dan­ske Spil har vur­de­ret Wig­gins mu­lig­he­der for at slå den ek­si­ste­ren­de re­kord på 52,937 ki­lo­me­ter - og det er op­løft en­de læs­ning for den bri­ti­ske rid­der.

Så­le­des får man blot od­ds 1,10 på, at han slår re­kor­den, mens et kik­set for­søg be­løn­nes med od­ds 5,75.

» Brad­ley Wig­gins har i en år­ræk­ke til­hørt den ab­so­lut­te ver­den­se­li­te, når det gæl­der tids­kør­sel på lan­de­vej. Der­u­d­over har han og­så er­hver­vet sig tre OL- guld­me­dal­jer in­den for ba­ne­cyk­ling, så Alex Dow­sett kan godt be­gyn­de at væn­ne sig til, at re­kor­den ik­ke læn­ge­re er hans. Der bør ik­ke her­ske no­gen tvivl om, at Wig­gins er mindst ét ni­veau over Dow­sett « , si­ger od­ds­sæt­ter Jep­pe Hel­bo Jensen fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.