Chri­sti­an Kel­ler Ran­ders FC

BT - - SPORTEN -

4- 4- 2: Step­han Andersen ( FCK) - Ry­an Laur­sen ( EfB), Pa­scal Gre­gor ( FCN), Anders Øst­li ( FCV), Erik Marxen ( Søn­derjy­ske) - Emil Sche­el ( Sil­ke­borg), Le­bo­gang Phi­ri ( BIF), Ras­mus Falk ( OB), Mads Hvil­som ( Ho­bro) - Martin Pu­sic ( FCM), Anders K. Ja­cob­sen ( AaB)

Træ­ner: Kent Nielsen ( AaB)

JEG HAR VALGT ud fra det kri­te­ri­um, at man skal ha­ve spil­let det me­ste af sæ­so­nen og væ­ret en vig­tig brik i den en­kel­te klub. Hvis jeg ba­re hav­de valgt de bed­ste spil­le­re, hav­de der selv­føl­ge­lig væ­ret fl ere med fra FC Midtjyl­land. Kent Nielsen er valgt, for­di han er for­nuft ig at hø­re på og har en god for­stå­el­se for kam­pe­ne, når han ana­ly­se­rer dem. Han står ik­ke – som der har væ­ret en ten­dens til blandt an­dre træ­ne­re – og si­ger, at hans hold har væ­ret klart bedst i en kamp, selv­om de har tabt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.