Thomas Dela­ney FC Kø­ben­havn

BT - - SPORTEN -

4- 4- 2: Step­han Andersen ( FCK) - Kri­sti­an Bach Bak ( FCM), Da­ni­el Ag­ger ( BIF), Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen ( FCK), Ludwig Au­gustin­s­son ( FCK) - Pio­ne Si­sto ( FCM), Pet­ter An­der­s­son ( FCM), Anders ( AC) Chri­sti­an­sen ( FCN), Ni­co­lai Jør­gen­sen ( FCK) - Mads Hvil­som ( Ho­bro), Martin Pu­sic ( FCM)

Træ­ner: Jonas Dal ( Ho­bro)

UD­OVER ET KRITERIE om at spil­ler­ne skal væ­re blandt de bed­ste på de respek­ti­ve plad­ser, bæ­rer mit hold li­ge så me­get præg af, hvor vig­ti­ge spil­ler­ne har væ­ret for de­res hold. Mit hold er bå­ret af FCK og FCM, hvil­ket ik­ke kan kom­me som en over­ra­skel­se. Der­u­d­over er der to spil­le­re, som kun har spil­let en halv­sæ­son i det­te års Su­per­liga ( AC og Ludwig), men dis­se to spil­le­re har sat et så godt aft ryk, at de er kom­met med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.