Thomas Ka­h­len­berg Brønd­by

BT - - SPORTEN -

4- 4- 2: Lukas Hra­decky ( BIF) - Jo­hn­ny Thomsen ( RFC), Da­ni­el Ag­ger ( BIF), Erik Svi­at­chen­ko ( FCM), Ludwig Au­gustin­s­son ( FCK) - Ni­co­lai Jør­gen­sen ( FCK), Tim Sparv ( FCM), Jakob Poul­sen ( FCM), Syl­ve­ster Ig­bo­un ( FCM) - Te­emu Puk­ki ( BIF), Martin Pu­sic ( FCM)

Træ­ner: Thomas Frank ( BIF)

HOL­DET BE­STÅR AF spil­le­re, der hver især har haft af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på de­res holds præ­sta­tio­ner og re­sul­ta­ter i lø­bet af sæ­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.