Pa­tri­ck Mti­liga FC Nord­s­jæl­land

BT - - SPORTEN -

4- 3- 3: Lucas Hra­decky ( BIF) - Ry­an Laur­sen ( EfB), An­dreas Max­sø ( FCN), Erik Svi­at­chen­ko ( FCM), Riza Dur­mi­si ( BIF) - Jakob Poul­sen ( FCM), Thomas Dela­ney ( FCK), Ni­co­lai Poul­sen ( RFC) - Ni­co­lai Jør­gen­sen ( FCK), Martin Pu­sic ( FCM), Uff e Bech ( FCN)

Træ­ner: Jonas Dal ( Ho­bro) ET HOLD MED vægt på de un­ge spil­le­re, som er vig­tigt for frem­ti­den, men sta­dig sup­ple­ret med en­kel­te ru­ti­ne­re­de kræft er. Al­le spil­le­re har holdt et sta­bilt ni­veau sæ­so­nen igen­nem og har skilt sig ud på de­res klubhold. Vig­tigt at spil­ler­ne har væ­ret med i he­le sæ­so­nen og ik­ke først er kom­met til i vin­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.