Frank Han­sen Sil­ke­borg

BT - - SPORTEN -

4- 4- 2: Lukas Hra­decky ( BIF) - Kri­sti­an Bach Bak ( FCM), Pa­tri­ck Bang­gard ( FCM), Mads Age­sen ( RFC), Ludwig Au­gustin­s­son ( FCK) - Pio­ne Si­sto ( FCM), Chri­sti­an Kel­ler ( RFC), Ras­mus Falk ( OB), Ni­co­lai Jør­gen­sen ( FCK) - Mads Hvil­som ( Ho­bro), Martin Pu­sic ( FCM)

Træ­ner: Glen Rid­ders­holm ( FCM)

LUKAS HRA­DECKY HAR holdt må­let rent i næ­sten halv­de­len af kam­pe­ne og væ­ret sta­bil over he­le sæ­so­nen, og selv­om Kri­sti­an Bach Bak har sid­det ude med ska­der et par gan­ge i lø­bet af sæ­so­nen, har han en stor an­del i gul­det. Chri­sti­an Kel­ler pla­ce­rer sig al­tid godt på ba­nen og er sik­ker i pas­nin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.