SÅ­DAN HAR HAN STEMT

BT - - NYHEDER -

Fra 17. sep­tem­ber 2013 til 3. marts 2015 har Uff e El­bæk del­ta­get i 752 af­stem­nin­ger i Fol­ke­tin­get. Iføl­ge en op­gø­rel­se, som Fol­ke­tin­get har stil­let til rå­dig­hed for BT, har Uff e El­bæk stemt på sam­me må­de som En­heds­li­sten 684 gan­ge. 68 gan­ge har han stemt an­der­le­des. Det sva­rer til en enig­heds­pro­cent på 91. Op­tæl­lin­gen for­de­ler sig på lov­for­slag, be­slut­nings­for­slag, fo­re­spørgs­ler, re­de­gø­rel­ser og an­det. Over­blik: EL stem­te for, El­bæk imod = 14 af­stem­nin­ger. EL stem­te for, El­bæk stem­te hver­ken for el­ler imod = 0 af­stem­nin­ger. EL stem­te for, El­bæk stem­te for = 448 af­stem­nin­ger. EL stem­te imod, El­bæk stem­te imod = 236 af­stem­nin­ger. EL stem­te imod, El­bæk stem­te hver­ken for el­ler imod = 2 af­stem­nin­ger. EL stem­te imod, El­bæk stem­te for = 52 af­stem­nin­ger. Langt de fl este af­stem­nin­ger hand­le­de om lov­for­slag, og her var stem­me­møn­stret det sam­me. Til i alt 587 lov­for­slag stem­te EL og El­bæk på sam­me må­de i 537 til­fæl­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.