SKUL­LE JEG STEM­ME PÅ EN MOD­STAN­DER...

BT - - DEBAT -

Så vil­le jeg, nok en smu­le over­ra­sken­de, stem­me på Pia Kjær­s­gaard fra Dansk Fol­ke­par­ti. Hun er nok den po­li­ti­ker i Dan­mark, jeg er al­ler­mest ue­nig med, og jeg går til valg på at mini­me­re DFs ind­fl ydel­se. Men jeg har stor respekt for hen­des ær­lig­hed. Hun si­ger, hvad hun me­ner, selv­om det be­ty der, at man­ge ik­ke bry­der sig om hen­de. Hun er en slags for­bil­le­de for mig, for­di hun tør stå ved si­ne hold­nin­ger. Det prø­ver jeg og­så selv.

Uden­rigs­ord­fø­rer, De Ra­di­ka­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.