FAK­TA OM AN­GRE­BET

BT - - NYHEDER -

Den 14. og 15. fe­bru­ar blev Dan­mark ramt af det vær­ste ter­r­or­an­greb i ny­e­re tid. Tre per­so­ner - her­un­der den for­mode­de ger­nings­mand, Omar El- Hus­se­in, mi­ste­de li­vet, mens seks be­tjen­te blev sår­et un­der de to sku­dat­ten­ta­ter. Lør­dag den 14. fe­bru­ar kl. 15.33 an­greb Omar El- Hus­se­in kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro, som lag­de ram­men om en de­bat om yt­rings­fri­hed, hvor den sven­ske Muham­med- teg­ner Lars Vil­ks delt­og. Her mi­ste­de den 55- åri­ge fil­min­struk­tør Finn Nør­gaard li­vet, og fi­re be­tjen­te blev sår­et. Nat­ten til søn­dag ca. kl. 00.41 an­kom­mer Omar El- Hus­se­in til den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. Her dræ­ber Omar 37- åri­ge Dan Uzan, som stod vagt for­an sy­na­go­gen, mens to be­tjen­te blev sår­et. I Sy­na­go­gen blev der af­holdt en bat mitzva- fest, hvor 80 per­so­ner delt­og ( jø­disk kon­fir­ma­tion). Omar El- Hus­se­in mi­ste­de li­vet i en skud­du­el mod po­li­ti­et tid­ligt om mor­ge­nen søn­dag.

Lør­dag den 14. fe­bru­ar kl. 15.33 an­greb Omar El- Hus­se­in ( tv.) kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro. Den 55- åri­ge fil­min­struk­tør Finn Nør­gaard mi­ste­de li­vet, og fi­re be­tjen­te blev sår­et. Fo­to. Sø­ren Bid­strup og pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.