Sa­la­fi­ster bul­drer mod val­get

BT - - NYHEDER -

Fre­dag bul­dre­de sa­la­fi­sten – en mus­lim, der ik­ke ik­ke går ind for de­mo­kra­ti - Ad­nan Av­dic frem på TV2 med en klar op­for­dring: ’ Stem ik­ke’. Iføl­ge sa­la­fi­sten kræn­ker man pro­fe­ten Muham­med ved at stem­me. Tals­man­den for ’ Kal­det til Is­lam’, Abu Ubay­di­l­lah, kald­te i et an­det TV2- in­ter­view Dan­mark for ’ en dik­ta­tur­stat’.

Po­li­ti­ke­re ra­ser

De ud­mel­din­ger fik i går po­li­ti­ker­ne til at ra­se. På Fa­ce­book skrev blandt an­dre Anders Samuelsen ( LA): » Skrid ud af vo­res land, find en øde ø og kom ik­ke til­ba­ge. « og SFs Pia Ol­sen Dyhr: » I Dan­mark hol­der vi me­get af vo­res de­mo­kra­ti. Og øn­sker man no­get an­det, så skal man kig­ge sig om ef­ter et an­det sted i ver­den at slå si­ne fol­der. «

Stem til fol­ke­tings­val­get, ly­der op­for­drin­gen til dan­ske mus­li­mer fra fol­ke­tings­kan­di­da­ter­ne Ser­dal Ben­li ( SF) og Mads Fug­le­de ( V). De be­sø­ger i en fæl­les valg­kampag­ne mus­lim­ske fa­mi­li­er til kaf­fe og de­mo­kra­tisnak. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.