Mas­se­gra­ven i Strø­by Ege­de

BT - - NYHEDER -

BLEV OP­DA­GET

i 1986 i en par­cel­hus­ha­ve i for­bin­del­se med ud­grav­ning til en ha­ve­dam. En­kel­te knog­ler kom til sy­ne li­ge un­der jor­d­over­fla­den, og det lo­ka­le mu­se­um blev til­kaldt.

DA SEL­VE UDGRAVNINGEN

blev på­be­gyndt, tro­e­de man, at der kun var ta­le om et en­kelt skelet, da en­kelt­gra­ve på den tid var det mest nor­ma­le. Men end­nu tre ske­let­ter kom til sy­ne.

FOR IK­KE AT SKA­DE

ske­let­ter­ne, be­slut­te­de man at byg­ge en kas­se un­der og rundt om gra­ven og flyt­te alt til kon­ser­ve­rings­værk­ste­det, hvor man nem­me­re kan ar­bej­de vi­de­re.

LANGTSOMT AFDÆKKEDES

mas­se­gra­vens ind­hold, som vi­ste sig at væ­re ot­te in­di­vi­der. De har si­den væ­ret op­be­va­ret i en ud­sti­lings­mon­tre på Kø­ge Mu­se­um.

Her skil­les kra­ni­et ad in­den ud­tag­ning af en tand. Fo­to: Kø­ge

Mu­se­um

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.