Ud­læn­din­gepo­li­tik­kens gen­komst

BT - - DEBAT -

Thor­ning slår sig pa­ra­doksalt op på, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil stram­me, mens den Ra­di­ka­le re­ge­rings­mak­ker vil lem­pe. Sam­men med re­sten af ven­stre­fl øj­en, her­un­der det nye par­ti Al­ter­na­ti­vet, ved vi nok, hvad ven­stre­fl øj­en vil. (...) Men da det nu er væl­ger­nes tur til at af­gø­re, hvil­ken ret­ning Dan­mark skal ta­ge, ved vi først om no­gen tid, hvil­ken ret­ning ud­læn­din­gepo­li­tik­ken ta­ger.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.