Styrk ulands­bi­stan­den

BT - - DEBAT -

Der skal gø­res me­re for at dæm­me op for fl ygt­nin­ge­strøm­me­ne ved at frem­me en po­si­tiv ud­vik­ling i de fat­tig­ste af de afri­kan­ske lan­de. Det kræ­ver bi­stand, og Dan­mark har en hu­ma­ni­tær pligt til at hjæl­pe, og vi har en ege­nin­ter­es­se i at ska­be en me­re sta­bil ver­den med fær­re, der fl yg­ter fra krig og fat­tig­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.