Ud over ram­pen

BT - - NYHEDER -

Thor­nings bud­ska­ber står stærkt. Hun brag­te so­ci­al dum­ping ind i de­bat­ten på et tids­punkt, hvor hun el­lers kun­ne væ­ret ble­vet pres­set i de­fen­si­ven, men fandt en of­fen­siv vej ud. Det var lidt pud­sigt, at hun for­holdt sig så me­get til Ven­stres an­non­cer. Det blev lidt ind­for­stå­et, men bud­ska­bet om, at der bli­ver fi­flet med tal­le­ne, stod ty­de­ligt til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.