Over­be­vi­ste tviv­le­re

BT - - NYHEDER -

Thor­nings me­get kla­re kom­mu­ni­ka­tion kan godt ir­ri­te­re nog­le væl­ge­re, her­i­blandt og­så tviv­le­re, men de kan nu al­li­ge­vel hu­ske, hvad hun står for. Det vin­der hun fle­re væl­ge­re på end hun ta­ber med sin of­fen­si­ve stil. Thor­ning vandt utvivl­s­omt en ræk­ke tviv­le­re på at an­er­ken­de Løk­kes re­sul­ta­ter på sund­hed. Og på at ef­ter­ly­se, at han gjor­de det sam­me. Det klæ­der hen­de, når hun ik­ke al­tid er spe­edsnak­ken­de sæl­ger, men og­så re­flek­te­ret ana­ly­ti­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.