Styr på sa­ger­ne

BT - - NYHEDER -

Thor­ning har styr på bå­de tal og fak­ta. Det ly­ser ud af hen­de, at hun er klar til at bi­de fra sig på den mind­ste fod­fejl fra Løk­ke. Det sker til gen­gæld nog­le gan­ge på be­kost­ning af at få kom­mu­ni­ke­ret eg­ne fremad­ret­te­de pla­ner. Hun er god til at hu­ske be­vis­fø­rel­sen for eg­ne re­sul­ta­ter, men kun­ne godt ta­le me­re om frem­ti­den. Thor­ning ar­bej­der og­så godt med fø­lel­ser og vær­di­er i selv de lidt tek­ni­ske de­le af de­bat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.