Tro­vær­dig

BT - - NYHEDER -

Thor­ning har styr på fak­ta og var im­po­ne­ren­de vaks til at sva­re på et el­lers svært an­greb om skat oven­på De Ra­di­ka­les mel­ding om bo­ligskat. Hun sva­re­de hur­tigt: ’ Den ene­ste, der har pil­let ved ren­te­fradra­get, er dig selv’. Hun an­lag­de på sto­re stræk­nin­ger en stil, der er­kend­te, at en­hver re­ge­ring står på skul­dre­ne af for­gæn­ger­ne, og ind­drog ver­dens­si­tu­a­tio­nen be­hæn­digt un­der asyl- de­bat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.