Fik hældt ot­te li­ter salt­sy­re i bil

BT - - NYHEDER - Her ses en Au­di A4 ( mo­del­fo­to). Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Fo­to: Bo Am­strup

HÆR­VÆRK

En vil­la­e­jer har få­et sin Au­di A4 øde­lagt for be­stan­digt, ef­ter en el­ler fle­re ukend­te ger­nings­mænd knu­ste en ru­de og hæld­te ot­te li­ter æt­sen­de salt­sy­re ind i bi­len.

Det fre­de­li­ge vil­lakvar­ter Trom­pe­ter­høj i Hørup lidt uden for Søn­der­borg blev nat­ten til søn­dag cen­trum for en højst usæd­van­lig sag. En af kvar­te­rets be­bo­e­re fik hældt ad­skil­li­ge li­ter ke­mi­ka­li­er ind i sin Au­di A4, der el­lers blot holdt fre­de­ligt par­ke­ret.

Vagt­chef ved Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti Jan Sto­ck­holm Andersen for­kla­rer, at der er ta­le om ot­te li­ter salt­sy­re og en li­ter cel­lu­lo­se, som blev hældt ind i bi­len.

» Kom­bi­na­tio­nen gi­ver fa­re for æts­ning og brand, så vi har væ­ret nødt til at ha­ve red­nings­be­red­ska­bet ud, som har fyldt bi­len med vand, « si­ger vagt­che­fen.

» Salt­sy­re æt­ser helt vold­somt – og­så me­tal. Så det bli­ver ik­ke en bil igen, « kon­sta­te­rer han.

Po­li­ti­et har ik­ke re­gi­stre­ret an­dre usæd­van­li­ge ting i om­rå­det og har på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke no­get mo­tiv, op­ly­ser Jan Sto­ck­holm Andersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.