H. C. An­der­sens grav skæn­det før mus­lim­sk grav­plads

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

GRAF­FI­TI

H. C. An­der­sens grav­sten på As­si­stens Kir­ke­går­den på Nør­re­bro i Kø­ben­havn er ble­vet skæn­det med graf­fi­ti, men det har in­tet med we­e­ken­dens hær­værk mod en mus­lim­sk grav­plads i Brønd­by at gø­re.

Det un­der­stre­ger Hen­rik Stormer, vagt­chef ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

» Vi har få­et en del hen­ven- del­ser fra bor­ge­re, der op­ly­ser, at hær­vær­ket mod H. C. An­der­sens grav stam­mer helt til­ba­ge til ons­dag, « si­ger han og kon­klu­de­rer:

» Kob­lin­gen mel­lem H. C. Andersen og den mus­lim­ske grav­plads hol­der ik­ke. «

Graf­fi­tien på H. C. An­der­sens grav­sten er ble­vet fjer­net. Imens for­sø­ger po­li­ti­et fort­sat at fin­de spor el­ler vid­ner, der kan le­de frem til ger­nings­mæn­de­ne bag hær­vær­ket på den mus­lim­ske grav­plads og As­si­stens Kir­ke­gård.

Hær­værk mod H. C. An­der­sens grav­sten på As­si­stens Kir­ke­gård.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.