’’

BT - - NYHEDER - Den nye for­mand for Dansk Sy­geple­je­råd Gre­te Christensen

Vi er i dag ble­vet så ef­fek­ti­ve på sy­ge­hu­se­ne, at vi nær­mest er in­ef­fek­ti­ve. Ar­bejds­mil­jø­et er vold­somt pres­set, og pa­tien­ter­nes sik­ker­hed er for­rin­get

Gre­te Christensen, for­mand for Dansk Sy­geple­je­råd

Ar­kiv­fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.