Ny sprit­kampag­ne

BT - - NYHEDER -

I en ny un­der­sø­gel­se fra Rå­det for Sik­ker Tra­fik og TrygFon­den si­ger seks pct. af de ads­purg­te, at de in­den for det se­ne­ste år har kørt bil, selv om de må­ske hav­de druk­ket me­re end det til­lad­te. I den­ne uge og re­sten af som­me­ren sæt­ter po­li­ti­et der­for ind med sprit­kon­trol­ler på ve­je­ne. Den nye sprit­kampag­ne hed­der ’ Klar til et pust?’ og er især ret­tet mod mand­li­ge bi­li­ster, der for­sø­ger at drik­ke til græn­sen ud fra de­res eg­ne tom­mel­finger­reg­ler om, hvor me­get al­ko­hol de kan ind­ta­ge, før de ram­mer 0,5 pro­mil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.