’’

BT - - NYHEDER - Kirsti­ne Sin­clair, is­la­mis­me­eks­pert

Sa­la­fi­ster og an­dre ek­stre­me har i dag nem­me­re ved at re­k­rut­te­re, og de bli­ver til­sy­ne­la­den­de fle­re og fle­re i be­stem­te ung­doms­mil­jø­er

» Det er mi­ne bud, og det er for­sig­ti­ge skøn, « si­ger Kirsti­ne Sin­clair, der i fle­re år har stu­de­ret den is­la­mi­sti­ske grup­pe Hizb ut- Ta­hrir, der øn­sker at etab­le­re et så­kaldt ka­li­fat, hvor de­mo­kra­ti er­stat­tes af is­la­misk lov.

Ek­stre­mis­me­for­sker ved Høgsko­len i Oslo og Akers­hus Lars Gu­le an­slår over for Af­ten­po­sten, at der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.