Hizb ut- Ta­hrir

BT - - NYHEDER -

Hizb ut- Ta­hrir me­ner, at is­lam og po­li­tik ik­ke kan ad­skil­les, da is­lam er sam­fun­dets sty­re­form. Må­let er at ind­fø­re en global is­la­misk stat, og sha­ria bør im­ple­men­te­res i den­ne stat. Der er 100- 150 fuld­gyl­di­ge med­lem­mer på land­s­plan. Fle­re del­ta­ger i Hizb ut- Ta­hrir- ar­ran­ge­men­ter uden at væ­re ble­vet op­ta­get som med­lem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.