Kal­det til Is­lam

BT - - NYHEDER -

En grup­pe­ring, der er en del af et stør­re sa­la­fi­stisk ung­doms­mil­jø. Iføl­ge Kal­det til Is­lams hjem­mesi­de, at det er mus­li­mers pligt at prak­ti­se­re is­lam, og de­res op­ga­ve er at ska­be et mus­lim­sk sam­fund der, hvor de be­fin­der sig. Kal­det til Is­lams in­der­kreds er på 10- 15 per­so­ner. På grup­pens Fa­ce­book- si­de er der ca. 1.500 li­kes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.