’’

BT - - NYHEDER - Sti­ne Brix

Jeg tru­e­de med at hop­pe ned fra al­ta­nen, hvis der var no­get, jeg syn­tes var uret­fær­digt

Her blev hun valgt til be­sty­rel­sen i Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning ( DGS), hvor hun ef­ter stu­den­terek­sa­men ar­bej­de­de fri­vil­ligt i et år som se­kre­ta­ri­ats­le­der. Den­gang var stri­dens ker­ne an­tal­let af ele­ver i klas­ser­ne.

» Jeg var den ene­ste, der hav­de kø­re­kort, så det var mit job at be­sø­ge al­le gym­na­si­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.