NI­GE­RIA

BT - - NYHEDER -

Mindst 16 per­so­ner mi­ste­de i går li­vet ved et bom­be­an­greb mod et kvæg­mar­ked i Ni­ge­ri­as nor­døst­li­ge stat Bor­no, op­ly­ser ho­spi­tals- og mi­li­tær­kil­der til nyheds­bu­reau­et Reu­ters. 24 per­so­ner blev sår­et ved an­gre­bet, her­af fi k fl ere kri­ti­ske kvæ­stel­ser. Søn­da­gens an­greb er det se­ne­ste i en ræk­ke an­greb, der i lø­bet af de se­ne­ste da­ge har ko­stet over 80 men­ne­sker li­vet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.