SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Den sy­ri­ske hær op­ly­ser, at man i går slog en off en­siv fra Is­la­misk Stat til­ba­ge i den nor­døst­li­ge by Ha­sak og drev sty rker fra den is­la­mi­sti­ske or­ga­ni­sa­tion ud af by­en. Det skri­ver Reu­ters. Det nor­døst­li­ge Sy­ri­en er et stra­te­gisk vig­tigt om­rå­de, da det sam­men­bin­der om­rå­der kon­trol­le­ret af Is­la­misk Stat i Sy­ri­en og Irak. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.