SYD­KOREA

BT - - NYHEDER -

End­nu en syd­kore­a­ner har mi­stet li­vet eft er at væ­re ble­vet smit­tet med den dø­de­li­ge MERS- virus, skri­ver Reu­ters. Der­med er det sam­le­de dødstal nu op­pe på i alt fem, mens an­tal­let af smit­te­de er op­pe på 64. Den smit­som­me virus har sat de syd­kore­an­ske myn­dig­he­der i alarm­be­red­skab. De har sat fl ere end 1.600 per­so­ner i ka­ran­tæ­ne i de­res hjem og på lan­dets sy­ge­hu­se, og me­re end 1.000 sko­ler er mid­ler­ti­digt luk­ket ned for at fore­byg­ge en ud­bre­del­se af virus­sen. MERS blev før­ste gang op­da­get i Sau­di- Ara­bi­en i 2012. På ver­dens­plan har der væ­ret 1.167 til­fæl­de af virus­sen, hvoraf 479 er dø­de. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.