Se min smuk­ke sø

Nu er de her – bil­le­der­ne, som roy­a­li­ster ver­den over har ven­tet på

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

FØR­STE BIL­LE­DER

Den en­gel­ske hof har of­fent­lig­gjort de før­ste fæl­les­bil­le­der af den roy­a­le fa­mi­lies yng­ste med­lem­mer, prins Ge­or­ge, der en dag bli­ver kon­ge, og hans lil­le­sø­ster, prin­ses­se Char­lot­te, der kun var et par uger gam­mel, da bil­le­der­ne blev ta­get.

De roy­a­le børn er ble­vet fo­to­gra­fe­ret i mid­ten af maj må­ned i for­æl­dre­nes Ka­te og Wil­li­ams land­sted An­mer Hall i Nor­folk, men er først ble­vet of­fent­lig­gjort i we­e­ken­den, hvor­ef­ter de har gå­et ver­den rundt.

Of­fent­lig­gø­rel­sen af bil­le­der­ne ske­te da­gen ef­ter det blev med­delt, at prin­ses­se Char­lot­te skal dø­bes 5. juli i St. Mary Mag­da­le­ne Church i San­dring­ham, ca. 180 km. nord for London.

Fo­to­gra­fen, der har ta­get bil­le­der- ne, er in­gen rin­ge­re end den stol­te mor selv, der fød­te sin prin­ses­se 2. maj i år. Til­ba­ge i au­gust 2013 blev der og­så of­fent­lig­gjort bil­le­der af Prins Ge­or­ge, der fyl­der to år 22. juli, som var ta­get af den nær­me­ste fa­mi­lie.

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

Så­dan så det ud, da den lil­le ny prin­ses­se blev frem­vist af de stol­te for­æl­dre kort ef­ter føds­len 2. maj. Nu er de før­ste of­fi­ci­el­le bil­le­der kom­met af den roy­a­le guld­klump og hen­des sto­re­bror. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.