’’ Jeg har in­tet pro­blem med at få det stem­pel. For mig er Eu­ro­vi­sion blandt det fe­de­ste, der fi ndes

BT - - KULTUR - Måns Zel­mer­löw

over at ha­ve del­ta­get og­så har væ­ret vært på Me­lo­di­festi­va­len, er dog hur­tig til at er­klæ­re sin kær­lig­hed til den ud­skæld­te mu­sik­kon­kur­ren­ce.

Hvad tæn­ker du om at bli­ve stemp­let som ham, der vandt Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix?

» Jeg har in­tet pro­blem med at få det stem­pel. For mig er Eu­ro­vi­sion blandt det fe­de­ste, der fi ndes. Men ’ Hero­es’ er hel­ler in­gen klar Eu­ro­vi­sions­ang, så folk kan for­hå­bent­lig godt glem­me, hvor den kom fra og tro, at det ba­re er en god po­p­sang, « si­ger Måns Zel­mer­löw og fort­sæt­ter:

» Vi har et ud­tryk, der hed­der op som en sol, ned som en pan­de­ka­ge. Jeg er godt klar over, at der er man­ge grand­prix- san­ge, der er glemt al­le­re­de nu, men det er og­så der­for, jeg gi­ver alt, hvad jeg har i mig, nu, « si­ger den un­ge stjer­ne.

Et skridt på vej­en

Et skridt på vej­en for ’ Hero­es’, der har lagt sig som nr. 11 på den en­gel­ske sing­le- hitliste, kun over­gå­et af sto­re in­ter­na­tio­na­le nav­ne som Ja­son Derulo, Wiz Ka­li­fa og David Gu­et­ta.

Skul­le ’ Per­fect­ly Da­ma­ged’ lan­de fl adt som en pan­de­ka­ge, står det grand­prixel­sken­de bag­land klar til at sam­le stjer­nen op igen. Når sven­sker­ne for sjet­te gang skal afh ol­de Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix for­plig­ter det.

Hvor tæt er du på at bli­ve vært ved næ­ste års show?

» Der er in­tet på plads, og jeg har fak­tisk ik­ke få­et spørgs­må­let end­nu. Men det er klart, der er nog­le ting, jeg skal del­ta­ge i, når jeg nu har væ­ret med til at hi­ve tro­fæ­et hjem til Sve­ri­ge, « si­ger den sven­ske ’ Hero’ og gri­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.