ORBANDELSEN

BT - - KULTUR -

I 2007 stil­le­de Måns Zel­mer­löw op med san­gen ’ Ca­ra Mia’, som end­te på en tred­je­plads. To år se­ne­re ind­t­og han Glo­ben i Sto­ck­holm med san­gen ’ Hope & Gl­ory’. Den selvskrev­ne tekst rak­te dog kun til en fj er­de­plads. I 2010 var han igen at fi nde på sce­nen, den­ne gang som vært sam­men med bl. a. den al­dren­de action­s­tjer­ne Dolph Lundgreen. Året eft er var han en del af Eu­ro­vi­sion- op­takt­s­pro­gram­met på SVT. I 2013 delt­og han igen i Me­lo­di­festi­va­len, den­ne gang som sangskri­ver til ’ Hel­lo Good­bye’, der ik­ke nå­e­de fi na­len. Men i marts tog han re­van­che, da han først vandt Me­lo­di­festi­va­len med en over­be­vi­sen­de sej­rs­m­ar­gin på 149 po­int og se­ne­re vandt Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix med ’ Hero­es’.

Måns Zel­mer­löw på sce­nen i Wi­en ved det­te års In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix. Fo­to: Sop­hia Ly­dolph. Sven­ske Måns Zel­mer­löw har et håb om, at hans nye pla­de ’ Per­fect­ly Da­ma­ged’ kan hjæl­pe ham med at bry­de ’ Eu­ro­vi­sion’- bob­len.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.