Tom Jo­nes: Fra det for­fær­de­li­ge til det subli­me

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Dyhr­borg Gaff a

KON­CERT

Tom Jo­nes MØL­LE­PAR­KEN, SØN­DER­BORG, LØR­DAG **** **

Det var en Tom Jo­nes i tre for- klæd­nin­ger, der var på sce­nen i Søn­der­borg i går. Der var en­tertai­ne­ren, der sang på ry­gra­den. San­ge­ren, der væk­ke­de un­der­li­vet, og i tre num­re, som var kon­cer­tens høj­de­punkt, mød­te vi kunst­ne­ren, som sang fra det, man en­gang kald­te sjæ­len.

Klædt i sor­te buk­ser, rul­le­kra­ve­blu­se og skræd­der­sy­et grå jak­ke gik Tom Jo­nes på sce­nen til tun­ge elek­tri­ske gu­i­ta­rer. Han be­vi­ste med det sam­me, at han sta­dig har te­stoste­ron- stem­men i be­hold og lag­de fra kaj med ’ Bur­ning Hell’ fra det ro­ste al­bum ’ Pra­i­se & Bla­me’ fra 2010.

En aft en med san­ge fra en kar­ri­e­re på me­re end 50 år, der bå­de brag­te os for­bi det sen­ti­men­tale og det subli­me, og så selv­føl­ge­lig sy­net af den velklæd­te, grå­hå­re­de mand, der min­de­de os al­le om, at li­vet ik­ke be­hø­ver at væ­re ke­de­ligt eft er pen­sions­al­de­ren. Hver­ken over el­ler un­der bæl­te­ste­det. Det bli­ver be­stemt ik­ke uin­ter­es­sant at føl­ge ham frem­over. Læs he­le

an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.