3x

BT - - TV -

HAN ER BA­RE IK­KE VILD MED DIG I Mens Gi­gi kon­stant le­der eft er den ret­te mand, drop­per Beth sin kæ­re­ste, for­di han ik­ke vil gift es. Imens har Ja­ni­ne og Ben et so­lidt æg­te­skab, ind­til han mø­der den lækre An­na i en kø. HELT SIK­KERT ... MÅ­SKE Will er i tre­di­ver­ne og midt i en skils­mis­se. Hans dat­ter, Maya, på 10 år be­gyn­der at stil­le ham spørgs­mål om hans for­tid.

Kl. 20.50

Kl. 22.00

Jen­ni­fer Ani­ston.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.