GULDMINATIONE

BT - - SPORTEN -

fra en bå­de glad, snak­kesa­lig og træt guld­træ­ner, Glen Rid­ders­holm, der hyg­ge­de sig med en halv me­ter øl i fav­nen.

» Det er en kæm­pe til­freds­stil­lel­se for mig at se, at den vej, jeg gen­nem 30 år har ta­get som fod­bold­træ­ner, har ført mig her­hen, « fi lo­so­fe­re­de suc­ce­stræ­ne­ren.

Lag på lag på lag på…

Gårs­da­gens guld­fest var kul­mi­na­tio­nen på en hi­sto­rie, der star­te­de som en idé om et sam­ar­bej­de på He­den i 1999 og 16 år eft er re­sul­te­re­de i et dansk mester­skab og et lo­ka­l­om­rå­de med fod­bold­fe­ber. Men de er ik­ke mæt­te i det midtjy­ske. Langt fra. I næ­ste sæ­son skal der en ny kul­mi­na­tion til.

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

Der blev fe­stet igen­nem bå­de på ba­nen og på tri­bu­ner­ne på MCH Are­na, da FC Midtjyl­land ef­ter 2- 1- sej­ren over Søn­derjy­ske of­fi­ci­elt kun­ne fejre de guld­me­dal­jer, hol­det al­le­re­de sik­re­de sig i 30. spil­ler­un­de. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.