Fe­sen OB- af­sked til Ove P. & co

BT - - SPORTEN -

DET VAR STO­RE- FAR­VEL- DAG

i OB, hvor gårs­da­gens hjem­me­kamp var sid­ste dag med kli­ken for en pæn po­r­tion af den fyn­s­ke trup. Blandt an­dre ch­eft ræ­ner Ove Pe­der­sen, ær­ke- OB’eren Da­ni­el Hø­egh, sli­de­ren Martin Spel­mann og må­l­mand Mads Top­pel er fær­di­ge i Åda­len.

Og det bli­ver med en lidt fl ad for­nem­mel­se, at de for­la­der den fyn­s­ke ho­ved­stad. For sæ­so­nens sid­ste kamp end­te med et fortjent 0- 2- ne­der­lag hjem­me mod Ran­ders.

Det var en klas­sisk og småke­de­lig som­mer­kamp, ind­til dom­mer Mi­cha­el Tyk­gaard eft er en halv ti­mes spil ufor­stå­e­ligt fl øjte­de for straff es­park til Ran­ders. Mikael Is­hak om­sat­te eft er to for­søg.

I halv­le­gens sid­ste mi­nut gav OB- må­l­mand Mads Top­pel en util­gi­ve­lig re­tur­bold, som eks- OB’eren Jonas Borring ud­nyt­te­de til at for­dob­le Ran­ders’ fø­ring.

I an­den halv­leg for­må­e­de hjem­me­hol­det al­drig at læg­ge et af­gø­ren­de tryk, og ran­d­ru­si­a­ner­ne kun­ne nær­mest tril­le en bund­so­lid 2- 0- sejr i hus. Ran­ders en­der på fj er­de­plad­sen, OB på ni­en­de­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.