Kent fi k AaB- sejr i af­skeds­ga­ve

BT - - SPORTEN -

DET BLEV AAB,

der sik­re­de sig fem­te­plad­sen i Su­per­liga­en. I hjem­me­kam­pen, hvor ch­eft ræ­ner Kent Nielsen tak­ke­de af in­den som­me­rens skift e til OB, sik­re­de nord­jy­der­ne sig en kne­ben sejr på 1- 0.

De 6.776 til­sku­e­re på Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg blev vid­ner til en må­l­løs før­ste halv­leg, hvor beg­ge hold dog hav­de kva­li­fi ce­re­de af­slut­nin­ger. Hos AaB di­ske­de må­l­mand Ni­co­lai Lar­sen op med go­de red­nin­ger på skud­for­søg fra Martin Vin­gaard og Emi­li­a­no Marcon­des, mens FCN- må­l­mand David Jensen var li­ge så stærkt spil­len­de, da Anders K. Ja­cob­sen og Ni­ck­las He­le­ni­us hav­de chan­cer­ne for at sco­re.

Eft er pau­sen var Marcus Ing­vart­sen tæt på at brin­ge FC Nord­s­jæl­land for­an, men af­slut­nin­gen var uskarp. Til gen­gæld fi k AaB sco­ret i den an­den en­de af ba­nen, da stop­pe­ren Kasper Pe­der­sen eft er et hjør­ne­s­park og pas­sivt FCN­for­svars­spil i fri po­si­tion ham­re­de bol­den i net­ma­sker­ne.

Selv­om kam­pen ik­ke var spe­ci­el hårdt spil­let, valg­te dom­mer Lars Chri­stoff er­sen at ud­de­le ik­ke fær­re end syv ad­vars­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.