Fel­lah fæl­de­de Brønd­by

BT - - SPORTEN -

BRØND­BY HAV­DE AL­LE­RE­DE

in­den sid­ste spil­ler­un­de mod Es­b­jerg sik­ret sig bron­ze­me­dal­jer­ne for før­ste gang si­den 2011, og der var i går eft er­mid­dag fest­stem­ning, da he­le 22.838 til­sku­e­re mød­te op for at si­ge tak for den­ne gang.

Men de blå- gu­le, der og­så er tred­je­bed­ste mand­skab på hjem­me­ba­ne i den­ne sæ­son eft er FCK og FCM, led det tred­je ne­der­lag på egen ba­ne med re­sul­ta­tet 0- 1.

Es­b­jerg mød­te frem til kam­pen med frisk ener­gi eft er i sid­ste we­e­kend at ha­ve sik­ret over­le­vel­se, og det var til at se på Ni­els Fre­de­rik­sens mand­skab, at der ik­ke læn­ge­re lå en tung byr­de på skul­dre­ne.

Spe­ci­elt kam­pens bed­ste spil­ler Mo­ham­med Fel­lah var en for­nø­jel­se at føl­ge på Brønd­by Sta­dion, og han blev og­så mat­chvin­der i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg, da han re­so­lut spar­ke­de bol­den i kas­sen.

Brønd­by fi k al­drig skabt det tryk, der kun­ne be­ret­ti­ge til po­int i kam­pen, og der­for løb Es­b­jerg med sej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.