FCV sag­de far­vel med sik­ker sejr

BT - - SPORTEN -

DE TO NEDRYK­KE­RE

FC Vestsjæl­land og Sil­ke­borg sag­de sam­men far­vel til Su­per­liga­en, hvor hjem­me­hol­det fra Sla­gel­se var bedst og tog af­sked med en sik­ker sejr.

Vestsjæl­læn­der­ne vi­ste, hvor­for de trods nedryk­nin­gen har skra­bet 19 po­int me­re sam­men end Sil­ke­borg i den­ne sæ­son. Apo­sto­los Vel­li­os spil­le­de sin fo­re­lø­big sid­ste kam­pe for FC Ve­stjæl­land, da han skal hjem til bel­gi­ske Li­er­se, hvor Sla­gel­se- mand­ska­bet har le­jet ham for den net­op af­slut­te­de sæ­son . Den græ­ske an­gri­ber skul­le ha­ve sco­ret et par af­skedskas­ser, men det blev kun til én en­kelt, da Vel­li­os score­de sik­kert på et straff es­park i før­ste halv­leg, som blev be­gå­et mod Den­nis Sø­ren­sen.

Net­op Den­nis Sø­ren­sen kom selv på tav­len, da han ud­nyt­te­de et drop af Sil­ke­borg- ke­e­per Thomas Nør­gaard eft er pau­sen til 2- 0.

Det he­le slut­te­de 3- 1, eft er Pe­ter Ny­mann først hav­de bragt FC Vestsjæl­land på 3- 0 in­den Ni­co­laj Ag­ger py­n­te­de på re­sul­ta­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.