FCM guld­fe­ste­de med sejr

BT - - SPORTEN -

DE FLE­STE AF OS

ken­der det selv fra fre­dag eft er­mid­dag – in­den en god tur i by­en. En­ten bru­ger man de sid­ste ti­mer af ar­bejds­da­gen på at væ­re ek­stremt eff ek­tiv og ar­bejd­s­om – el­ler det kom­plet mod­sat­te. I går var det de sid­ste 90 ar­bejds­mi­nut­ter for FCM in­den en guld­fest af sto­re pro­por­tio­ner. Men de ny­kå­re­de dan­ske me­stre var ik­ke eff ek­ti­ve. In­den Ul­ve­ne fi k de­res fortjen­te guld­me­dal­jer , skul­le et ud­solgt MCH Are­na igen­nem en kamp mod Søn­derjy­ske, der – mod­sat guld­me­dal­jer­ne – ik­ke går over i hi­sto­ri­en. Al­li­ge­vel fi k FCM sæ­so­nens 22. sejr med cif­re­ne 2- 1.

Tom­my Be­ch­mann brag­te de søn­derjy­ske gæ­ster for­an 1- 0 eft er 20 mi­nut­ter, men in­den pau­sen gjor­de Martin Pu­sic sig selv til det­te års Su­per­liga- top­sco­rer, da han ud­lig­ne­de med et frækt lob.

2. halv­leg var ik­ke en guld­fest vær­dig, men den ind­skif­te­de an­gri­ber, Marcos Ureña, fi k al­li­ge­vel folk i dan­se­hu­mør med sit sej­rs­mål ba­re tre mi­nut­ter før tid.

Her­eft er var det slut på FCMs guld­sæ­son 2014/ 15 og i gang med en fest til den ly­se, midtjy­ske mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.