FCK slut­te­de af med snæ­ver sejr

BT - - SPORTEN -

FC KØ­BEN­HAVN SAG­DE

far­vel og tak for den­ne sæ­son til 16.699 til­sku­e­re i Par­ken med en 1- 0- sejr over Ho­bro. Før mø­det med op­ryk­ker­ne fi k Chri­sti­an Poul­sen blom­ster og et tak for den­ne gang med på vej­en. Han stop­per i FCK sam­men med blandt an­dre Ke­vin Fo­ley og Björn Si­gurd­ar­son.

Kam­pens ene­ste mål blev sendt ind ti mi­nut­ter før tid af Da­ni­el Amar­tey, der he­a­de­de en kik­set Ho­bro- clea­ring i net­tet. Kam­pen fi k først liv i slut­fa­sen, da beg­ge hold be­gynd­te at jag­te mål og po­int eft er en el­lers ra­sen­de ke­de­li­ge aff ære.

Før­ste halv­legs høj­de­punkt var i 13. mi­nut, da hjem­me­pu­bli­kum be­gynd­te at ka­ste med ba­de­dyr og luft madras­ser. Det er tra­di­tion i Par­ken på sid­ste spilledag, men el­lers var der ik­ke me­get at mo­re sig over i de før­ste 45 mi­nut­ter. FCK for­søg­te at dik­te­re spil­let, men fi k ik­ke skabt næv­ne­vær­di­ge chan­cer. Ho­bros Mads Hvil­som fi k der­i­mod et stort til­bud foræ­ret, da Chri­sti­an Poul­sen blun­de­de og med en fæl til­ba­ge­læg­ning send­te an­gri­be­ren ale­ne igen­nem, men han spar­ke­de for­bi Step­han An­der­sens mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.