’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Brad­ley Wig­gins

Den­ne smer­te er det tæt­te­ste, man kom­mer på en mand, der skal fø­de

Re­kor­den blev sik­ret al­le­re­de i næst­sid­ste mi­nut til øre­dø­ven­de spek­ta­kel fra til­sku­er­ne i en stop­fyldt Le­eVal­ley Ve­lo Park.

Vid­ne til tor­tur

Al­le­re­de da bil­let­ter­ne blev ud­budt til salg, var det ty­de­ligt, at in­ter­es­sen var over­væl­den­de. Ar­ran­ge­men­tet blev ud­solgt på syv mi­nut­ter.

» Jeg er ba­re glad for, at det er over­stå­et, « sag­de Brad­ley Wig­gins ef­ter det suc­ces­ful­de re­kord­for­søg til Sky Sports.

» Den­ne smer­te er det tæt­te­ste, man kom­mer på en mand, der skal fø­de. Det var den re­ne tor­tur. Man tæl­ler ba­re nedad og nedad i mi­nut­ter­ne til sidst. «

Wig­gins’ 54,625 km er ver­dens­re­kord, for­di den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on ( UCI) i 1997 be­slut­te­de at slet­te al­le re­kor­der si­den 1972, for­di nog­le af re­kor­der­ne var sat i tynd luft og på cyk­ler, som var li­ge lov­ligt fan­ta­si­ful­de til UCIs smag.

Brad­ley Wig­gins var su­veræn, da han i går sat­te ny ti­me­re­kord. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.