Wig­gins smadrer ti­me- re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VER­DENS­RE­KORD Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Sir Brad­ley Wig­gins er kon­gen af ti­me­re­kor­den.

I går smadre­de den 35- åri­ge eng­læn­der ti­me- ver­dens­re­kor­den, da han på den olym­pi­ske cy­kel­ba­ne, Le­eVal­ley Ve­lo Park, i London til­ba­ge­lag­de 54,625 ki­lo­me­ter på 60 mi­nut­ter. Der­med slog han re­kor­den, som lands­man­den Alex Dow­sett sat­te i sid­ste må­ned, der lød på 52,937 km.

Wig­gins bli­ver med re­kor­den den fem­te mand på ni må­ne­der, der slår ti­me- re­kor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.