’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sta­nislas Wawrinka

Jeg skæl­ver sta­dig, og jeg er him­mel­hen­rykt

hi­sto­rie. Nu er der imid­ler­tid sta­dig kun syv spil­le­re, der har vun­det al­le fi­re Grand Slam- tur­ne­rin­gers her­re­sing­le i Mel­bour­ne, Pa­ris, London og New York.

Ud af skyg­gen

Med sej­ren be­væ­ger Sta­nislas Wawrinka sig yder­li­ge­re ud af den skyg­ge, han sam-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.