1104 ce2n0tim30e­te4r0 gør5 e0n k6æ0 m7p0e fo80rsk9e0l

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Jeg har sprun­get 7,86 i for­å­ret, men egent­lig har jeg væ­ret ude over de ot­te me­ter, for jeg ram­te ik­ke plan­ken sær­ligt godt i mit af­sæt. Det vil­le ha­ve sva­ret til 8,05, så jeg ved, at jeg kan sprin­ge over ot­te me­ter, og jeg ved, at det kom­mer. De 14 cen­ti­me­ter vil æn­dre min kar­ri­e­re. Det kan ba­ne vej­en for en pro­fes­sio­nel kon­trakt med Ni­ke i USA, og det vil jeg ger­ne, når jeg er fær­dig med min ud­dan­nel­se. Jeg har to år me­re på col­le­ge, og næ­ste gang vil jeg til et col­le­ge i det syd­li­ge USA. Må­ske Te­xas, Ge­or­gia el­ler Fl­o­ri­da Sta­te. Så er jeg 24, når jeg er fær­dig, og det er en god al­der, til at kom­me vi­de­re og bli­ve pro­fes­sio­nel. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.